Är överprövningar ett problem?

2018-02-01 11:00 – 11:40

Sal: M6

Sverige har vid jämförelse med övriga EU en hög andel överprövade upphandlingar. Är det sant att antalet ökar och vad är egentligen skälen till att man begär överprövning? I vilken omfattning får leverantörer bifall eller avslag till sin talan? Upphandlingsmyndigheten har kartlagt ett stort antal överprövade upphandlingar för att samla statistik som kan svara på detta. I arbetet har också intervjuer gjorts med såväl upphandlande myndigheter som leverantörer, juridiska ombud samt domstolar för att få en bättre helhetsbild över bakgrunden till varför upphandlingar begärs överprövade i Sverige och vilka konsekvenser det innebär för olika parter.