AI – din nya kollega på inköpsavdelningen? Dessa arbetsuppgifter kommer roboten att ta över från dig!

Hur kan digitalisering och automation underlätta?