5 x nytt = målgruppsnytta

2018-02-01 14:00 – 14:30

Sal: M7

Hur kan vi genom att ta oss an fem nya ramavtalsområden inom det kommande halvåret öka målgruppsnyttan? En presentation av våra nya ramavtalsområden samt några korta reflektioner från projektgrupperna för upphandlingen av revisions- och granskningstjänster samt rekryteringstjänster.