5 verktyg för att inte hamna i fällan!

2018-01-31 11:45 – 12:20

Sal: M2

Vilka är de vanligaste misstagen och hur undviker vi dem? Offentlig upphandling utgör i viss mån en hybrid mellan offentlig verksamhet och kommersiell verksamhet. Upphandlingen ska leda till en kommersiellt god affär, men måste ske enligt vissa regler. Det ställer särskilda krav både på dem som arbetar med offentlig upphandling på upphandlarsidan som dem som säljer till den offentliga sektorn. Några aspekter som behandlas: Vad behöver man tänka på vid försäljning till offentlig sektor? Får det förekomma kundvård gentemot offentliga kunder? Hur får kontakterna se ut mellan den offentliga och privata sidan? Diskussion kring att alla, oavsett offentlig verksamhet eller privat, vill göra goda affärer – men var går gränsen mellan den kommersiella affären och regelverket? Hur undviker du att hamna i klistret?