Arrangör

Easyfairs
Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 8 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna Kistamässan och Malmömässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige. På Easyfairs mässor får du möjligheten att besöka framtiden. Läs mer på: easyfairs.com

Programråd

Denna upplaga av programrådet består av ett urval av viktiga aktörer för den offentliga upphandlingen. Tillsammans skapas ett konferensprogram för att lyfta upphandlaren i sin roll och utöka leverantörernas kunskap och förutsättningar – allt för den goda offentliga affären.

Kammarkollegiet
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och landsting. Enligt förordningen om statlig inköpssamordning ska ramavtal finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Genom att samordna myndigheternas upphandlingar av varor och tjänster bidrar vi till effektiviseringar i form av tidsbesparingar och förmånligare villkor för myndigheterna. Vi sparar därmed pengar åt staten, kommunerna och landstingen. Vi ger stöd och vägledning till avropande myndigheter och leverantörer genom att erbjuda seminarier, webbinarier, nyhetsbrev och möjlighet till personlig kontakt. Läs mer på: avropa.se

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner som också utgör deras kunder. SKLs uppdrag är att göra största möjliga nytta för våra kunder genom att erbjuda dem strategiskt stöd inom inköp och HR. Läs mer på: https://www.sklkommentus.se/om-oss/

Upphandlingsmyndigheten är en ung myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Deras vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Läs mer om Upphandlingsmyndigheten på https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omossmeny/om-oss/

Silf, investerar i din framtid
Är du redo att ta tempen på den egna organisationens mognad inom inköp och upphandling? Silf tillhandahåller ett fritt verktyg som ger dig en bild av nuläge, börläge och vägen mot uppsatta mål. Silf är Sveriges ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Kurser och utbildningsprogram knyts samman och ger dig alla de verktyg du behöver för att verka inom inköp i Sverige och på den globala arenan. Läs mer på: silf.se/inkopsmognad

Samarbetspartner

Inköpsrådet
Inköpsrådet är en plattform för kunskapsutbyte för alla som jobbar med inköp och upphandling i offentlig sektor, men också för leverantörer som säljer till offentlig sektor. Inköpsrådet skapar dialog och utbyte mellan köpare och säljare. Läs mer på: https://inkopsradet.se/om/

Mediepartner

Dagens samhälle 
På tidningen Dagens Samhälle får du de mest intressanta nyheterna, de djupgående analyserna och initierade inblickarna i vår gemensamma välfärd. Varje vecka, 45 gånger om året. Läs mer på: https://www.dagenssamhalle.se/tidningen

Sponsor

Advokatfirman Lindahl
På Lindahls kontor i Göteborg jobbar vi i trevliga lokaler på Södra Hamngatan i centrala Göteborg. Vi erbjuder rådgivning inom alla affärsjuridiska områden och är bland annat engagerade inom fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, offentligrätt, IT- och integritetsrätt, obeståndsrätt, skatterätt och tvistlösning.