Upphandlingspriset

Om priset

Upphandlingspriset delas ut till en eller flera personer som genom sitt engagemang och kunskap bidragit till bättre offentliga affärer och större nytta för Sveriges ekonomi. Personen är en förebild och med sin erfarenhet och insikt bidrar denne till utvecklingen av det offentliga Sverige. Priset delades ut under Upphandlingsdagarnas bankettmiddag den 15:de januari 2019.

Vinnaren av Upphandlingspriset 2019

I tider när det pratas allt mer om dialog mellan upphandlare och leverantörer kan årets vinnare av Upphandlingspriset luta sig tillbaka på mångårig erfarenhet av dialog. Dialogen har skett i flera upphandlingar under många år i flera olika former,: fysisk hearing, virtuell hearing på nätet och förfrågningsunderlag på remiss. I dialogen har årets vinnare lyckats få med sig alla typer intressenter i dialogen: brukarorganisationer, den egna verksamheten, upphandlingsenheten samt leverantörer och branschorganisationer. Det kryddat med en systematisk och konsekvent uppföljning av upphandlade avtal där resultatet av uppföljningen direkt har påverkat kommande upphandlingar gör att vinnare  av Upphandlingspriset är Monica Gunnarsson (VGR).

Flera nominerade

Det var många som nominerades till Upphandlingspriset 2019. Men de som i slutändan gjorde upp om första pris var:

Evelina Emanuelsson – SKL Kommentus

Fredrik Dahlström – Upphandlingsbyran

Jonas Löfgren – HBV

Kerstin Angberg Morgården – Upphandlingsdialog Dalarna

Monica Gunnarsson – VGR

Ville Gruner – HBV