Petra Rantzow

Inköpschef, Helsingborgs Stad

Petra Rantzow

Inköpschef, Helsingborgs Stad

Biografi

Petra Rantzow leder inköpsenheten och dess fortsatta utveckling till inköpsexcellens och värdeskapande affärsnytta. Hennes erfarenheter från näringslivet kommer väl till nytta i deras fortsatta resa. Koncernsamordning är högt på agendan liksom att förenkla anbudsgivning.