Peter Bengtsson

Entreprenadingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg stad.

Peter Bengtsson

Entreprenadingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg stad.

Biografi

Peter leder upphandlingsprocesserna för drift- och underhållsentreprenaderna. Han har lång erfarenhet från entreprenader, både som konsult och beställare samt som besiktningsman av entreprenader och befintliga anläggningar. Har varit auktoriserad besiktningsman för Elektriska Nämnden.