Peter Alstergren

Sakkunnig jurist, Konkurrensverket

Peter Alstergren

Sakkunnig jurist, Konkurrensverket

Biografi

Har de senaste 12 åren arbetat med konkurrensrätt, de senaste åren på Konkurrensverket. Nu på verket huvudsakligen med olika former av kartelltips, andra kartellindikationer och inledande utredningsåtgärder (som platsundersökningar, förhör och ålägganden).