Patrick Amofah

Projektledare ESF-projektet, Upphandlingsmyndigheten