Niklas Tideklev

Seniorkonsult på Dialogmakarna

Niklas Tideklev

Seniorkonsult på Dialogmakarna

Biografi

Niklas har arbetat med kopplingen offentliga affärer och näringslivsutveckling vid flera statliga myndigheter.

Som upphandlingsstrateg på Upphandlingsmyndigheten ansvarade han för flera regeringsuppdrag kopplade till innovationsupphandling och tidig dialog. I sin roll genomförde han workshops och utbildningar hos flera offentliga aktörer. Han tog också fram metoder och modeller för tidiga dialoger och innovationsupphandling.

Niklas är numera seniorkonsult och medgrundare till Dialogmakarna. Han fokuserar på att utveckla dialogen mellan offentliga och privata aktörer samt att koppla ihop innovationsprocesser med inköpsprocesser för ökad effekt.