Niklas Björns

Upphandlare, Enheten för upphandling av varor och tjänster på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Niklas Björns

Upphandlare, Enheten för upphandling av varor och tjänster på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Biografi

Cirkulär ekonomi – Kan vi upphandla ett cirkulärt möbelflöde? Möjligheter och hinder

I ett längre perspektiv är omställningen till en cirkulär ekonomi oundviklig. Statens inköpscentral undersöker nu möjligheterna att upphandla ett cirkulärt möbelflöde. Går det att göra en göra en varuupphandling cirkulär eller kommer lagar anpassade för linjära affärsmodeller sätta käppar i det cirkulära hjulet? Kan en upphandlande enhet efterfråga affärsmodeller som inte ännu finns? Går det att ställa krav på en begagnad möbel? Får myndigheter sälja möbler? Detta är några av de frågor som Statens inköpscentral nu ämnar besvara.