Mia Friari Söderholm

Kategorichef på SKL Kommentus Inköpscentral

Mia Friari Söderholm

Kategorichef på SKL Kommentus Inköpscentral

Biografi

Mia har mångårig erfarenhet av offentlig inköp från olika chefsroller inom Polisen, Regeringskansliet och inom högskolevärlden och arbetar idag som Kategorichef på Kategorichef på SKL Kommentus Inköpscentral AB. Mia brinner för att utveckla, påvisa och beskriva nyttan av strategiskt inköpsarbete och då gärna genom metoden kategoristyrning.