Martin Bogg

Advokat, Advokatfirman Delphi

Martin Bogg

Advokat, Advokatfirman Delphi

Biografi

Martin Bogg är verksam på Advokatfirman Delphi och är specialiserad mot offentlig upphandling och offentliga kontrakt. Martin har varit ombud för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling, inklusive i Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Martin bistår klienter med juridisk rådgivning i alla delar av den offentliga affären, från upphandling till avtalets genomförande. Martin är en återkommande och uppskattad föreläsare inom offentlig upphandling och skriver artiklar i upphandlingsrättsliga tidskrifter.