Johanna Elmstedt

Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Johanna Elmstedt

Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Biografi

Johanna Elmstedt är upphandlingsjurist vid Upphandlingsmyndigheten sedan juni 2017 och är projektledare för regeringsuppdraget ”att beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning av offentlig upphandling”. Johanna har gedigen erfarenhet som jurist från bland annat Regeringskansliet och Nacka kommun.