Jerker Alm

Advokat, Advokatfirman Vinge

Jerker Alm

Advokat, Advokatfirman Vinge

Biografi

Arbetar sedan 20 år tillbaka löpande med upphandlingsjuridiska frågor, företräder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. Biträder klienter inom ett antal olika branscher som energi, ren­hållning, IT och hälsovård. I arbetsdagen är upprättande av avtal ett stående inslag, såsom olika former av leverans-, samarbets- och entreprenadavtal. Rådgivningen till upphand­lande myndigheter består såväl av biträde i genomförandet av själva upphandlingsprocessen som biträde vid överpröv­ningar och hantering av even­tuella avtalsfrågor vid genomförande av leverans. Arbetade innan åter­komst­en till advokatjobbet 2007 som jurist vid Region Skåne med ansvar för affärsjuridiken inom Region­en.