Inger Ek

Generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Inger Ek

Generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Biografi

Inger Ek är generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten sedan 15 april 2016. Jurist och tidigare VD för Upphandlingsbolaget i Göteborg och innan dess har hon haft olika tjänster inom kommunal och statlig verksamhet, bland annat som stadsjurist och upphandlingschef i Mölndal samt förvaltningsjurist på Vägverket.