Hugo Norlén

Delägare och Advokat, Advokatfirman Lindahls

Hugo Norlén

Delägare och Advokat, Advokatfirman Lindahls

Biografi

Hugo Norlén är specialiserad inom och ingår i Lindahls kompetensgrupper för Life Science, immaterialrätt, EU-och konkurrensrätt samt offentlig upphandling. Hugo har särskild erfarenhet av licensieringar och andra strategiska samarbeten inom Life Science, samt av rådgivning och tvistelösning inom konkurrensrätt, statsstöd, offentlig upphandling och annan offentligrättslig reglering.