Henrik Kihlberg

Henrik Kihlberg, Communication Services Postnord

Henrik Kihlberg

Henrik Kihlberg, Communication Services Postnord

Biografi

Mångårig erfarenhet som försäljningschef av kommunikationstjänster till privat och offentlig sektor. Numera ansvarig för Postnords konsument undersökningar Nordic Channel Compass/ Nordic Advertising Compass som båda syftar till att förstå beteenden kopplat till reklam och medie konsumtion. Jobbar även med Customer Journey workshops för att öka kundtillfredställelsen med slutkunden/medborgaren för avsändande företag och offentlig verksamhet.