Helena Rosén Andersson

Justitieråd, Högsta Förvaltningsdomstolen

Helena Rosén Andersson

Justitieråd, Högsta Förvaltningsdomstolen

Biografi

Helena Rosén Andersson är sedan den 2 oktober 2017 justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Hon har bakgrund som domare i allmän domstol och som advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl där hon främst har varit inriktad på upphandlingsrätt, kommunalrätt och tvistlösning. Helena är redaktör och huvudförfattare för Wolters Kluwers kommentarer till upphandlingslagarna.