Helena Rom

Säkerhetsskyddspecialist, Skatteverket

Helena Rom

Säkerhetsskyddspecialist, Skatteverket

Biografi

Helena Rom är jurist och har mångårig erfarenhet från komplexa avtal med säkerhetsskydd inom offentlig affär. Helena har verkat både i chefs- och specialistroller inom stat, kommun, landsting och statligt ägda bolag. Idag arbetar Helena som säkerhetsskyddspecialist och leder ett arbete kring standardiserad kravställning av säkerhetsskyddskrav anpassad till den nya lagstiftningen.