Gustav Blomberg

Jurist

Gustav Blomberg

Jurist

Biografi

Gustav är jurist och arbetar med upphandlingsrättsliga frågor och håller kontinuerligt utbildningar i ämnet. Han har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och har vid ett flertal tillfällen hanterat frågor kopplat till onormalt låga anbud, både ur ett proaktivt perspektiv och i samband med överprövningsprocesser.