Gabriella Sydorw

Ramavtalsansvarig, Jurist och Hållbarhetssamordnare på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Gabriella Sydorw

Ramavtalsansvarig, Jurist och Hållbarhetssamordnare på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Biografi

Ramavtalsansvarig, Jurist och Hållbarhetssamordnare på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.