Christer Fröling

VD REUSE Scandinavia

Christer Fröling

VD REUSE Scandinavia

Biografi

Christer är VD på REUSE Scandinavia som funnits i Sverige sedan 2016. ledande inom så kallad naturlig språkbehandling, är en av hörnstenarna inom Artificiell Intelligens. Christer har arbetat i olika chefs och ledarroller inom medicinsk och försvarsindustri samt som seniorkonsult innan han blev VD för det då nystartade Skandinavienkontoret. Christer har en bakgrund som elektronikingenjör samt en Magisterexamen på University of Liverpool.