Charlotte Wormbs

Företagsrådgivare och konsult digital försäljning, Svibol & Co AB

Charlotte Wormbs

Företagsrådgivare och konsult digital försäljning, Svibol & Co AB

Biografi

Charlotte Wormbs arbetar som senior konsult och företagsrådgivare inom digital försäljning och kommunikation och har mångårig erfarenhet att lyfta den digitala försäljningen på såväl stora som små företag. Hon håller också utbildningar i ämnet och har bland annat varit med som kursansvarig på YH-utbildning E-Commerce manager på IHM i Stockholm.