Charlotta Brask

Hållbarhetschef, Stockholms läns landsting

Charlotta Brask

Hållbarhetschef, Stockholms läns landsting

Biografi

Charlotta Brask är chef för landstingets centrala hållbarhetsavdelning. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i 15 år och bidrar i sitt uppdrag till att den snabbt växande Stockholmsregionen expanderar på ett sätt som är hållbart och underlättar för invånarna i vardagen. Hennes avdelning arbetar systematiskt med att minska landstingets miljöpåverkan och stärka socialt ansvarstagande i leverantörskedjan genom hållbarhetskrav och uppföljning i upphandling.