Anders Karlin

Chef på Upphandlingsenheten Falun Borlänge regionen, UhC

Anders Karlin

Chef på Upphandlingsenheten Falun Borlänge regionen, UhC

Biografi

Anders Karlin är chef på Upphandlingsenheten Falun Borlänge regionen, UhC. UhC är en av åtta regionala organisationer som ingår i Upphandlingsdialog Dalarna där Anders sitter med i såväl arbetsgrupp som styrgrupp.