Philip Roth

PhD, Influence AB

Philip Roth

PhD, Influence AB

Biografi

Philip jobbar till vardags med datadrivet förändringsarbete, där intelligent samverkan är en konkret framgångsfaktor. Han har i sin forskning studerat hur samverkan mellan individer, grupper och IT-system kan organiseras för att utveckla kunskap och underlätta lärande i företag.