Under två fullmatade dagar hade du som deltagare möjlighet att välja mellan 36 seminarier med 55 talare,
spännande paneldiskussioner och 3 interaktiva workshops.

Plenum

Merparten av konferensen hölls i plenum, en gemensam konferenssal där alla deltagare var samlade och kunde ta del av Europakommissionens senaste bestämmelser, Civilminister Ardalan Shekarabi berättade hur regeringen planerar att vi går vidare med den Nationella Upphandlingsstrategin. I plenumsalen hölls även fördjupande paneldebatter och diskussioner, exempelvis ”Offentlig upphandling som motor för samhällsförändring – Hur långt är vi beredda att gå?”, ”Hur undviker vi att Upphandlingen blir en nationell säkerhetsrisk?” och ”Hur löser vi kompetensförsörjningen i framtiden?”.

Konferensens första dag avslutades av ett spännande och annorlunda inspel från Stefan Sauk och Jan Marcusson som lärde oss allt om scenskräck och att tala inför folk!

6 olika seminariespår och workshop

Kontroll & Uppföljning

Bättre upphandlingar med kontroll, framförhållning och uppföljning. Under det här seminariespåret delar bland andra Swedac, Silf, Konkurrensverket med sig av viktig information rörande leverantörsuppföljning, ackreditering och effektiva verktyg som gör att du kan utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.

Upphandlings som verktyg

Ta del av praktiska exempel från nytänkande projekt och vinnande upphandlingar.

Strategi & Hållbarhet

Våga tänka nytt när du ställer krav! Inkludera och fokusera mer på miljö, hållbarhet och arbetsmiljö vid kravställning. Under detta seminariespår delar bl.a. Arbetsmiljöverket, PostNord och Stockholms läns landsting med sig av sina erfarenheter där de ser konkreta effekter och resultat av hållbart miljöarbete.

Affärsjuridik för offentlig sektor

Grundpelaren som offentlig upphandling vilar på – håll dig uppdaterad inom de senaste lagändringarna, rättspraxis och senaste kraven på säkerhetsanalys.

Leverantörsspåret

Hur ser olika leverantörer på möjligheten att ta sig in på den offentliga marknaden och delta i upphandlingar?

Unconference / Workshop

Upphandlingsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket och Kammarkollegiet bjuder in till egna interaktiva och fördjupande seminarier där du kan diskutera och ställa frågor om bland annat ramavtal, unika samarbeten och effektivisering av inköp med e-handel.

 Se alla föreläsningar här