2018-02-01

Välj mellan fem parallella seminariespår och workshop

13.20-15.30 med paus för fika bland utställarna 14.30-15.00.