Vision och framtid: Så ska regeringen utveckla offentlig upphandling

2020-02-04 09:45 – 10:15

Plenum

Regeringens mål för upphandling de kommande åren. Föredrag samt utfrågning.