Vision och framtid: Så ska EU-kommissionen utveckla offentlig upphandling

2020-02-04 10:15 – 10:45

Plenum