Vad gör Upphandlingsmyndigheten för leverantörer?

Upphandlingsmyndigheten omarbetar sitt stöd till leverantörer och har en särskild aktivitet för att skapa leverantörsmångfald i upphandlingar. Vad innebär leverantörsmångfald? Och vilken typ av stöd är det som tas fram?

Lyssna på hur Upphandlingsmyndigheten jobbar med sin kund leverantören och få inspiration att bredda för fler och en större bredd av leverantörer i upphandlingar.