Utmaningen att nå medborgarna i en digitaliserad tid

Kommunikationsvanor förändras i och med digitaliseringen och det blir allt svårare att nå ut till medborgarna.
Med stöd från våra undersökningar om hur man vill ta emot och läsa information kommer vi att berätta hur man på bästa sätt kommunicerar i de olika kanalerna och får nöjda medborgare. Vi kommer också att visa möjligheterna att utifrån en plattform kommunicera i omnikanal och därigenom nå medborgarna i den kanal de föredrar. Föreläsningen  är för Er som vill få vägledning i hur man skall kommunicera med medborgare och Er som upphandlar faktura och kommunikationstjänster.