Avsteg från AB, ABT och ABK

2020-02-04 15:55 – 16:40

Entreprenad

Avsteg från standardavtalen för entreprenader och tekniska konsulter är vanliga. När är det lämpligt, när passar det inte och vilka kan konsekvenserna av olämpliga avsteg bli?