Sociala medier ❤️ upphandling

2020-02-04 15:55 – 16:40

Juridik med affären i fokus

När, var och hur kan sociala medier användas i offentlig upphandling?