Så upptäcker du en kartell

Vad är en anbudskartell? Tecken på anbudskarteller som upphandlare kan stöta på.
Hur kan du som upphandlare agera?