Så kan offentlig och privat verksamhet samarbeta för en inkluderande arbetsmarknad

Offentlig verksamhet har möjlighet att ställa krav i upphandling på att den vinnande leverantör under kontraktstiden ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara ett sätt att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt blir kompetensförsörjningen bättre med fler kompetenta arbetssökande för arbetsgivarna att välja bland.

Talare: Patrick Amofah, projektledare ESF-projektet, Upphandlingsmyndigheten och Maja Ohlsson, samordnare på Inköp och Upphandling, Göteborgs stad. Maja delar med sig av erfarenheter och framgångsfaktorer i upphandling med sysselsättningskrav.