Kom igång med avtalsuppföljningen

2020-02-04 13:30 – 14:15

Workshop

Uppföljning är ett eftersatt område inom många upphandlande organisationer.