Undvika nollbud och osunda priser

2020-02-04 14:25 – 15:10

Juridik med affären i fokus

Vilka möjligheter finns det för upphandlare att styra priser i upphandlingar för att undvika oseriösa anbud? Hur ska du som leverantör agera om en konkurrent lämnar orimliga priser.