Samarbete för att vinna affärer

2020-02-05 11:40 – 12:25

Affärer

Det finns många olika sätt för leverantörer att samverka i upphandlingar. Här får du en genomgång av hur regelverket ser ut och vilka möjligheter som finns.