PANEL: Hur får vi fler anbud?

Under den här paneldiskussionen får du ta del av tips från leverantör inför upphandling. Hur upplever de dagens regler och krav? Anbudsgivares perspektiv på att bli leverantör. Vad kan förenklas, och hur får vi fler anbudsgivare? Vilka konsekvenser ställs anbudsgivare inför när det är FÖR specifika krav? Hur anpassar vi oss för kunden (avropare, beställare) så att det blir bra? Hur skapas ett större intresse hos näringslivet för att medverka i offentlig upphandling?