Överprövning – en möjlighet att vinna affären?

  • När ska jag överpröva som leverantör? Vad tar jag för risker och vad vinner jag på en överprövning? Vad finns det för alternativ till överprövning?
  • En checklista för överprövning – vad måste jag tänka på som leverantör? Vi går igenom de deadlines som gäller och vad du övrigt bör tänka på.
  • Vad måste minst finnas med i ansökan.
  • Något om preklusion och de övriga förändringar som träder i kraft genom ny lag.