Onormalt låga anbud - skyldigheten att utreda och förkasta onormalt låga anbud

Fördraget kommer att behandla:

  • Vad som ska anses vara ett onormalt lågt anbud, det vill säga när en förklaring av ett anbudspris behöver begäras
  • Vad som kan vara en tillfredsställande förklaring av ett misstänkt lågt anbudspris
  • Hur vi kan arbeta proaktivt för att minimera risken för att få in onormalt låga anbud