Partnering - möjligheter och fallgropar

2020-02-04 14:25 – 15:10

Entreprenad

Att samverka vid entreprenader med partnering blir vanligare och en metod som många utförare förespråkar. När passar formen och vilka svårigheter finns i processen?