Livscykelanalys för minskad klimatpåverkan

2020-02-05 11:40 – 12:25

Hållbarhet

För att kunna ställa rätt krav måste du ha koll på klimatpåverkan i produktens hela livscykel: från råvara och tillverkning till hur den används och återvinns.