Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Dags att öppna ögonen. Hur kan vi undvika att korruption ökar i utveckling? 

Vad är orsaken till korrupt beteende?

Hur kan Du bidra till en etisk och moraliskt sund kultur? 

Vi behöver medarbetare och ledare som vill och är villiga att göra rätt.