GDPR drygt ett år senare

2020-02-04 15:55 – 16:40

Digitalisering

GDPR påverkar både upphandlingen och avtalet. Här får du en inblick i hur du som upphandlare och anbudslämnare måste agera för att följa regelverket.