Kategoristyrning – till vilken nytta?

Välkommen till en föreläsning inom kategoristyrning som beskriver vilka nyttor och effekter metoden ger samt medskick i implementation av arbetssättet.