Rättsläget just nu: Så påverkas du av ny rättspraxis

2020-02-05 09:00 – 09:30

Plenum

Nya domar från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen analyseras av Anna Ulfsdotter Forssell.